Povrazové rebríky

Je určený najmä k lezeckým a pracovným účelom. V prípade použitia pri stavebných prácach ho možno použiť len na výstup a zostup pracovníkov. Pri využití pre zásahovú činnosť jednotiek požiarnej ochrany je nutné používať rebrík, s jednou povolenou osobou na rebríku v rovnakom čase (tj nepoužívať rebrík pre záchranu osôb vynášaním a znášaním). Rebrík sa nesmie používať v horizontálnom kotvenie ako prechodová hrazda a nesmie byť použitý v obrátenej polohe.

 

 • Siedma priečka zdola je z bezpečnostných dôvodov označená signálne farbou.
 • Nosnost povrazového rebríka je 200kg.
 • Rebrík je na hornom konci opatrený okom, vystužený kovovou vložkou slúžiacou na zavesenieRebríky sú vyrábané v dĺžkach od 2 do 35m, v dĺžkach 2 - 4m nie sú opatrené signálne priečkou.
 • Rebríky sú vyrábané v dĺžkach od 2 do 35m, v dĺžkach 2 - 4m nie sú opatrené signálne priečkou.


Rebríky sa skladujú v suchých, tmavých miestnostiach. Nesmie sa skladovať v blízkosti vykurovacích telies a v agresívnom prostředí. Životnost je daná prostredím a početnosťou používania - maximálne 5 rokov. V prípade, že rebrík nevykazuje známky poškodenia, je možné ho, pred uplynutím lehoty 5 rokov, nechať odskúšať prostredníctvom výrobcu a schváliť jeho používanie na ďalšie 2 roky. Každé 2 roky je možné túto skúšku opakovať.
 

povrazový rebrík, dĺžky 2mpovrazový rebrík, dĺžky 2m
 • Kód produktu: 04-005-200-020
 • Materiál - síla: 9 mm PA
 • Farba:
 • Průmyslové sítě: Povrazové rebríky
 • Délka: 2,0 m
75,63 €62,50 € bez DPH
povrazový rebrík, dĺžky 3mpovrazový rebrík, dĺžky 3m
 • Kód produktu: 04-005-200-030
 • Materiál - síla: 9 mm PA
 • Farba:
 • Průmyslové sítě: Povrazové rebríky
 • Délka: 3,0 m
101,70 €84,05 € bez DPH
povrazový rebrík, dĺžky 4mpovrazový rebrík, dĺžky 4m
 • Kód produktu: 04-005-200-040
 • Materiál - síla: 9 mm PA
 • Farba:
 • Průmyslové sítě: Povrazové rebríky
 • Délka: 4,0 m
127,66 €105,50 € bez DPH
povrazový rebrík, dĺžky 5mpovrazový rebrík, dĺžky 5m
 • Kód produktu: 04-005-200-050
 • Materiál - síla: 9 mm PA
 • Farba:
 • Průmyslové sítě: Povrazové rebríky
 • Délka: 5,0 m
156,09 €129,00 € bez DPH
povrazový rebrík, dĺžky 10mpovrazový rebrík, dĺžky 10m
 • Kód produktu: 04-005-200-100
 • Materiál - síla: 9 mm PA
 • Farba:
 • Průmyslové sítě: Povrazové rebríky
 • Délka: 10 m
288,83 €238,70 € bez DPH
povrazový rebrík, dĺžky 15mpovrazový rebrík, dĺžky 15m
 • Kód produktu: 04-005-200-150
 • Materiál - síla: 9 mm PA
 • Farba:
 • Průmyslové sítě: Povrazové rebríky
 • Délka: 15 m
424,04 €350,45 € bez DPH
povrazový rebrík, dĺžky 20mpovrazový rebrík, dĺžky 20m
 • Kód produktu: 04-005-200-200
 • Materiál - síla: 9 mm PA
 • Farba:
 • Průmyslové sítě: Povrazové rebríky
 • Délka: 20 m
559,02 €462,00 € bez DPH
povrazový rebrík, dĺžky 25mpovrazový rebrík, dĺžky 25m
 • Kód produktu: 04-005-200-250
 • Materiál - síla: 9 mm PA
 • Farba:
 • Průmyslové sítě: Povrazové rebríky
 • Délka: 25 m
691,64 €571,60 € bez DPH
povrazový rebrík, dĺžky 30mpovrazový rebrík, dĺžky 30m
 • Kód produktu: 04-005-200-300
 • Materiál - síla: 9 mm PA
 • Farba:
 • Průmyslové sítě: Povrazové rebríky
 • Délka: 30 m
827,76 €684,10 € bez DPH
povrazový rebrík, dĺžky 35mpovrazový rebrík, dĺžky 35m
 • Kód produktu: 04-005-200-350
 • Materiál - síla: 9 mm PA
 • Farba:
 • Průmyslové sítě: Povrazové rebríky
 • Délka: 35 m
963,76 €796,50 € bez DPH