Celý proces pod kontrolou

Začíname od vlákna, ktoré nám dodáva spoľahlivý slovenský dodávateľ. Z upletených šnúrok potom vyrábame siete a zvláštnu pozornosť venujeme kvalite uzlov. Na konci prichádza kontrola, ručné rezanie a obšívanie. Keďže máme celý výrobný proces vo svojej réžii, môžeme ručiť za najvyššiu kvalitu našich sieťovín.

Od vlákna až po sieť na mieru

  • Presúkanie vlákna Vlákno sa na súkacích strojoch presúva a druží podľa požadovanej výslednej sily šnúrky na malé cievky.
  • Pletenie šnúrok Cievky sa osadia na pletacie strojčeky, kde sa pletú šnúrky rôznej sily (2–5 mm).
  • Výroba sieťoviny Zo šnúrky sa na sieťovacom stroji vyrába uzlová sieťovina. Veľkosť ôk sa líši podľa účelu využitia siete.
  • Fixácia uzlov Uzly na sieťovine sa následne chemicky a mechanicky fixujú, aby nedochádzalo k povoľovaniu uzlov a deformácii ok.
  • Ručné spájanie a rezanie Sieťovina sa ďalej prezerá, ručne spája a reže na rozmery podľa priania zákazníka.
  • Obšitie Siete môžu zostať neobšité (napr. dekoračné) alebo sa po obvode obšívajú. Za takto spevnený okraj sa siete kotvia napr. do háčikov, zavesením na karabínky alebo primotaním k rámu.

Výhody uzlovej sieťoviny

  • Zvýšená pevnosť Sieť je výrazne pevnejšia, než bezuzlová sieťovina.
  • Sieť sa nepára Pri pretrhnutí šnúrky sa sieť nepára, uzly to nedovolia.
  • Poškodenú sieť je možné opraviť Šnúrku je možné opraviť naviazaním, menšie diery ručným zasieťovaním.