Ukážky z realizácií ochranných sietí

Fotografická ukážka z niektorých reliazácií, kde sme vyrábali ochranné a iné siete podľa požiadaviek zákazníka alebo športových sietí. Ďalej sa jedná prevažne o športoviská a zabezpečenie stavieb a terénu.