Siete pre skokanské mostíky


Siete na skokanské mostíky sľúžia na zachytávanie snehu sjíždľjícího zo svahu,
čím je tiež umožnené prevadzkovanie pri menšej snehovej pokrývke.

Siete na skonanské mostíky sú vyrobené z polyprolénového lana o priemere 18mm.
Veľkosť ôk týchto sietí je zvyčajne 300 alebo 350 mm. Informujte sa na našom obchodnom oddelení.